תמיכה ותרומות

תרומות לקיום ופיתוח האתר האתר כולו פותח והוקם בהשקעה אישית בתוכנה, ציוד ועבודה. המשך קיומו תלוי בהיענות הגולשים. אתם מוזמנים לתרום להמשך קיום והתפתחות פעילותו. תרומותיכם יאפשרו את קיומו לאורך זמן, וכן את פיתוח הפוטנציאל הגלום בו
לכיסוי עלויות הפיתוח וההקמה 5אחוזים מהעלות הכוללת
עבור התפעול החודשי 10אחוזים מהעלות הכוללת

פעילות האתר נשענת על שני תקציבים – עלות הפיתוח וההקמה (20,000 ש"ח), ועלות התחזוקה החודשית (1,500 ש"ח).
לעיונכם מוצג היקף התמיכה שהתקבל עד כה. כל תרומה מתקבלת בברכה.