Author avatar
אלכסנדר צ'רבינסקי

כך כתב על הצגתו "אדם בן כלב": "צפיתי בגרסאות רבות של "אושרי", מחזה מפרי עטי. כפי שקורה לא פעם למחזאי, התחלתי להשוות בין ההופעה המבויימת על ידי יבגני אריה לבין מה שכתבתי. להפתעתי תוך זמן קצר, שכחתי למעשה כי זהו מחזה שלי. הפכתי לצופה שהוקסם מכל מה שהתרחש על הבמה, ואז טבעי היה לו להענות בשמחה לבקשת תיאטרון "גשר" לכתוב מחזה עבורם. ברור שדברים רבים השתנו בינתיים: אין זו אותה מדינה בה נפגשנו, אני חי בניו-יורק, אריה וחבריו מתיאטרון "גשר" נמצאים בישראל. למרות זאת, לאחר שאיתי את ההצגות המעולות שלהם יש לי סיבה טובה להאמין כי שיתוף הפעולה שהיה בינינו בעבר, ימשיך ויצליח גם הפעם בנושא "אדם בן כלב".

תכניות עבור אלכסנדר צ'רבינסקי
מחברים נוספים