Author avatar
ג'ורג' ברנרד שו
1956

מחזאי ומבקר תרבות אנגלי. מדמויות המפתח בעולם התיאטרון של המאה ה – 20. נודע בניתוחיו החדשים והשנונים בלשונו המצליפה לא רק בכתיבת מחזותיו, אלא גם בטורי ביקורת התיאטרון והמוסיקה שפירסם בעיתונות היומית. מחזהו הנודע ביותר, "פיגמליון", תורגם והוצג בעשרות שפות ועובד למחזמר המצליח "גברתי הנאווה". כמה מיצירותיו עוררו את זעמה של הצנזורה. המחזה "מקצועה של הגברת וורן", למשל, שהוצג בתיאטרון "הבימה", נאסר להצגה במשך 30 שנה משום שעסק בזנות. במשך חייו כתב כ – 50 מחזות.

תכניות עבור ג'ורג' ברנרד שו
מחברים נוספים