Author avatar
ג'ורג' ס. קאופמן
1889

שני המחזאים האמריקניים, ג'ורג' ס. קאופמן (1889-1961) ומוס הארט (1904-1961) יצרו יחדיו שורה של מחזות; שלושה מהם נימנים עם המוצלחות ביותר שבין הקומדיות האמריקניות בתקופת ימי חייהם: "רק פעם בחיים" (1930), "הן לא תקחהו עמך" (1936), ו-"האיש שבא לסעוד" (1939). השפעתם כיוצרים, מבקרים וסטיריקנים על התיאטרון האמריני נמשכה שנות-דור והנוסח אשר גיבשו עיצב, למעשה, את מתכונתה של הקומדיה האמריקנית במשך שנים רבות. שניהם באו אל התיאטרון מעולם העסקים, שניהם כתבו בנפרד יצירות שונות, אך יצירתם המשותפת היא שהיקנתה להם את התהילה. שניהם נפטרו באותה שנה – 1961; קאופמן בן 72 והארט בן 57.

תכניות עבור ג'ורג' ס. קאופמן
מחברים נוספים