Author avatar
דונאלד מרגוליס
1954

נולד בברוקלין, בשנת 1954 בין מחזותיו:
"ארוחת ערב עם חברים" שזכתה בפרס פוליצר לשנת 2000, "מראה בלתי נראה", "דירה לדוגמה", "מה לא בסדר בתמונה הזו?", "שינה רצוצה", ואחרים.
כאשר המחזה שלו "הפיקניק של משפחת לומן", עלה לראשונה ב"מנהטן תיאטר קלאב" בניו יורק, מרגולס חזה על בשרו זעם של מחזאי בכיר ומבוגר ממנו – ארתור מילר מחה על הכותרת, המעלה אסוציאציות מיידיות ל"מותו של סוכן" פרי עטו. הוא דרש לשנות את שם המחזה, אך בקשתו נדחתה, ומרגוליס רכש לעצמו, בניגוד לרצונו, אוייב רב עוצמה.
"הרומן הראשון שלי" זיכה את מרגוליס בפרסים רבים, והחזיר לבמה שחקניות משובחות כמו אוטה האגן בניו יורק והלן מירן בלונדון.
המחזה הבא של מרגוליס יהיה "אל נקמות", עיבוד לקלאסיקת היידיש של שלום א"ש.
מרגוליס חי עם אשתו ובנו בניו הייבן /קונטיקט, שם הוא מלמד מחזאות באוניברסיטת ייל.

תכניות עבור דונאלד מרגוליס
מחברים נוספים