Author avatar
ז'אן-קלוד גרומברג
1939

מחזאי צרפתי.  את דרכו בתיאטרון החל כשחקן. בשנת 1969 העלה את מחזהו הראשון, "מחר חלון לרחוב". מבין מחזותיו הנוספים : "מתייה לגרו", "אצל פיירו", "אמורף מאוטנבורג" ו"דרייפוס". מחזהו "בית מלאכה" נכתב ב – 1976 והוצג לראשונה בשנת 1979, בתיאטרון "האודיאון" בפריס . המחזה זיכה את גרומברג בפרס הביקורת לשנת 1979 ובפרס הספרותי של עירית פריס.

תכניות עבור ז'אן-קלוד גרומברג
מחברים נוספים