Author avatar
טרנס רטיגן
1911

החל את פעילותו היצירתית ב-1933 במחזה "האפיזודה הראשונה". הצלחתו הראשונה הגדולה הייתה הפארסה "צרפתית ללא דמעות" ב-1936. הצלחה זו סללה את דרכו כמחזאי הבריטי הפופולארי ביותר של שנות ה-40 וה-50. במחזותיו של רטיגן נטלו חלק רבים מגדולי הבמה האנגלית בינהם ג'ון גילגוד, פגי אשקפרוט ואלק גינס. בשנות השבעים הייתה לו תחייה מחודשת בתיאטרון ואף זכה לקבל תואר אבירות מהמלכה.

תכניות עבור טרנס רטיגן
מחברים נוספים