Author avatar
יוג'ין יונסקו
1909

סופר רומני-צרפתי. אחד המחזאים החשובים של תיאטרון האבסורד. מחזותיו לועגים למצבי החיים הבנאליים. כמו כן, מתארים את בדידותו של האדם וחוסר התוחלת בקיומו. החל לכתוב שירה וביקורת ספרותית בשנות העשרים לחייו. ב – 1948 כתב את מחזהו הראשון, "הזמרת בעלת הקרחת". מחזותיו הבאים "השיעור", "הכיסאות" ו"ז'אק" מבטאים את תחושת הניכור, חוסר האפשרות והעקרות שבתקשורת. כמו כן, לועגים לקונפורמיזם הבורגני. הוא יצר עולם בלתי אנושי, המכיל דמויות מכניות, המשוחחות ביניהן במשפטים סתומים.

תכניות עבור יוג'ין יונסקו
מחברים נוספים