Author avatar
יעקב גורדין
1853

גורדין נולד בשנת 1853 בעיר הרוסית מירגורוד (כיום באוקראינה), וגדל בבית משכיל ובעל דעות ליברליות. עוד בתחילת דרכו היה מעורה בחיי התרבות ובחיים הפוליטיים. פרסם כתבות ומאמרים בעיתונות היידית וכן בעיתונות הרוסית המהפכנית. דעותיו נחשבו כקיצוניות בחברה היהודית המשכילה של סוף המאה ה-19; הוא טען כי על היהודים לשנות את עיסוקיהם כמתווכים לחדול מלהיות טפילים בחברה שבה הם חיים ולפנות לעיסוק בעבודה יצרנית, ובעבודת האדמה בפרט. במאמריו קרא להתאגדות של יהודים לצורך הקמת חברה יהודית המבוססת על שוויון, שיתוף ועבודת אדמה. עקב דעותיו נרדף על ידי המשטרה הצארית; וכך בסוף שנות ה-30 לחייו נאלץ לעזוב את רוסיה, בשנת 1892 היגר עם משפחתו לניו יורק.

בעת שהגיע לארצות הברית כבר היה מפורסם כעיתונאי וסופר יהודי-רוסי בעל דעות מהפכניות. בתחילה עסק בתרגום יצירות מאנגלית לרוסית וליידיש, ובהמשך החל לכתוב מחזות בשפת היידיש. במחזותיו העלה את התיאטרון היידי למחוזות מלודרמטיים מרשימים, ונחשב עוד כיום כאחד מגדולי המחזאים בתיאטרון היידי.

תכניות עבור יעקב גורדין
מחברים נוספים