Author avatar
יעקב שבתאי
1934

סופר, מחזאי, פזמונאי ומתרגם. מחשובי הסופרים של הספרות העברית. תרגם ועיבד מחזות ושירה לתיאטרון, לרדיו, לטלוויזיה ולמופעי שירה ובידור. התפרסם בעקבות הרומאנים "זכרון דברים" ו"סוף דבר" וקובץ הסיפורים "הדוד פרץ ממריא".

תכניות עבור יעקב שבתאי
מחברים נוספים