Author avatar
פיטר שאפר
1925

מחזאי בריטי. התפרסם בדרמה המשפחתית "תרגיל בחמש אצבעות"  (1958).  מאז סיום לימודיו בקיימברידג' עסק בכתיבה ועבד בהוצאה לאור מוסיקלית בלונדון. עם מחזותיו נמנים "הציד המלכותי של השמש" (1964) ו"אקווס" (1973).

תכניות עבור פיטר שאפר
מחברים נוספים