Author avatar
פרידריך דירנמאט
1921

מן המחזאים האירופיים הבולטים ביותר. כתב ספרי בלשים ומלודרמות, מחזות, תסריטים, תסכיתי רדיו, דרמות טלוויזיוניות ומאמרים. ב – 1947 הוצג מחזהו הראשון, "כך כתוב". במחזותיו עולה שאלת חירותו האישית של האדם וכמו כן, רצון לעורר את תשומת ליבם של הצופים, להזהיר ולהציב סמני שאלה. "ביקור הגברת הזקנה" שכתב ב – 1956 היה המחזה הראשון שהקנה לו את פרסומו העולמי.

תכניות עבור פרידריך דירנמאט
מחברים נוספים