Author avatar
ריי קוני
1932

שחקן, מחזאי, תסריטאי, במאי, מפיק ומייסד להקת "תיאטרון הקומדיה". כיום מוכר ריי קוני כאשף הקומדיה / הפארסה, לא רק באנגליה ארצו, אלא ברחבי העולם כולו. המבקר צ'רלס ספנסר הגדיר אותו כ"אוצר לאומי". ריי קוני נחשב לכותב הקומדיות האנגליות הבולט ביותר והמבריק ביותר בדורנו, בד בבד עם היותו מן המחזאים המוצגים ביותר.

תכניות עבור ריי קוני
מחברים נוספים